"Slechts hij kan volop tijdgenoot zijn die ook van andere tijden weet"Created, January 21, 2000
Most recent revision, oct, 2009